تاریخ : يکشنبه 1 مرداد 1396
کد 25949
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مشاهده خبر در سایت منبع

نتایج انتخابات نظام پزشکی در گناباد و بجستان

گناباد- ایرنا- ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ نتایج هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در شهرستان های گناباد و بجستان را اعلام کرد.
دکتر محمد معصوم زاده روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: از محموع 25 نفر که برای انتخابات نظام پزشکی شهرستان های گناباد و بجستان نامزد شده بودند 11 نفر انتخاب شدند.
وی افزود: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍ، دکتر ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﺎﺩﻗﭙﻮﺭ، ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ‌ﭘﻮﺭ، ﺩﮐﺘﺮ ﺍﮐﺒﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭﯼ ﺧﯿﺒﺮﯼ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮﯼ، ﺩﮐﺘﺮ ﺍﮐﺒﺮ ﻣﻈﻠﻮﻡ، ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻔﺎﺷﺎﻥ، ﺯﻫﺮﺍ ﻋﻄﺎﺭﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﺠﯿﺪ ﺍﺯﻗﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺠﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اظهار کرد: به دلیل برابر بودن آرای 2 نفر از نامزدهای شرکت کننده، بعد از بررسی های لازم یک نفر به عنوان عضو اصلی و دیگری به عنوان عضو علی البدل سازمان نظام پزشکی گناباد و بجستان انتخاب می شوند.
معصوم زاده گفت: 220 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺠﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ، ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ، ﻣﺎﻣﺎ، ﻭ لیسانس علوم ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ شرکت در این انتخابات بودند که یکصد نفر آنان موفق به دادن رای شدند.
وی افزود: ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ، این ﺍﻧﺘﺨﺎبات به صورت ﺣﻀﻮﺭﯼ برگزار شد و ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺯ ﺟﻤله ایجاد شعبه سیار 46 درصد واجدین شرایط موفق به دادن رای شدند.
هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستانهای گناباد و بجستان روز جمعه 30 تیر ماه برگزار شد.
120 هزار نفر از مردم گناباد و بجستان زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد هستند.
7545/2095/ 6053 خبرنگار: فهیمه نعمتی شهری ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
  • تایید شده
  • در 1396/05/01
  • ساعت 0:27